บริการทางทันตกรรม ที่ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขา สยามสแควร์

ทันตกรรมทั่วไป

 • การตรวจฟันและเอ็กซเรย์ฟัน
 • การวางแผนการรักษาทางทันตกรรม
 • การอุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิท ( สีเหมือนฟัน )
 • การขูดหินปูน และการขัดฟัน

ทันตกรรมเพื่อความงาม

 • การฟอกฟันขาว
 • การเคลือบปิดผิวฟันด้วยวัสดุ Porcelain Veneer
 • การเติมฟันหรือการเคลือบปิดผิวฟันด้วยวัสดุคอมโพสิท Composite Veneer
 • การปิดช่องว่างฟัน
 • การเปลี่ยนวัสดุอุดจากอมัลกรัม เป็นคอมโพสิท เรซิ่น
 • การจัดฟันแบบไม่เห็นเครื่องมือ

ทันตกรรมรากฟันเทียม

 • การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป
 • การปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีหลังถอนฟัน
 • การปลูกรากฟันเทียมแบบพร้อมใส่ครอบฟันทันที
 • การใส่ฟันปลอมบนรากฟันเทียมแบบทั้งขากรรไกร ด้วยรากเทียม 4-6 ตัว

ทันตกรรมประดิษฐ์

 • ครอบฟันเซรามิก
 • สะพานฟันเซรามิก
 • ฟันปลอมถอดได้แบบพลาสติก
 • ฟันปลอมถอดได้แบบโครงโลหะ
 • ฟันปลอมทั้งปาก
 • ทันตกรรมรากฟันเทียม

ทันตกรรมจัดฟัน

 • การจัดฟันแบบโลหะ Metal Braces
 • การจัดฟันแบบใสและเซรามิค Ceramic Braces
 • การจัดฟันแบบDamon 3 / Clarity SL
 • การจัดฟันแบบด้านใน Lingual Braces
 • การจัดฟันแบบมองไม่เห็น Clear Aligner
 • การจัดฟันแบบมองไม่เห็น Invisalign Center
 • การจัดฟันแบบถอดได้

ศัลยกรรมช่องปาก

 • การถอนฟัน
 • การผ่าฟันคุด
 • การปลูกกระดูก
 • การผ่าตัดตกแต่งกระดูกขากรรไกร
 • การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

การรักษาโรคเหงือก

 • การเกลารากฟัน
 • ศัลยกรรมเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวของฟัน
 • ศัลยกรรมตกแต่งเหงือก
 • การตัดเหงือก

การรักษารากฟัน

 • การรักษารากฟัน
 • การผ่าตัดปลายรากฟัน
กลับไปด้านบน