การรักษาโรคเหงือก (โรคปริทันต์) ที่ สไมล์ ซิกเนเจอร์ สยามสแควร์

การศึกษาเกี่ยวกับการักษาโรคเยื้อหุ้มฟันอักเสบ (โรคปริทันตวิทยา) มีสัมพันธ์ภาพเกี่ยวกับการรักษาเหงือกทันตแพทย์โรคเหงือก คือ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีความรู้ ความชำนาญ ในการป้องกัน การวินิจฉัยโรคและการทำการรักษาของโรคที่มีผลกระทบกับเหงือก และโครงสร้างของฟัน

สัญญาณเตือนของการเกิดโรคเหงือกอักเสบ (โรคปริทันต์) :

  • มีเลือดออกระหว่างการแปรงฟัน
  • มีอากรบวม แดงของเหงือก และเหงือกนิ่ม
  • มีหนองฝีปรากฎ เมื่อกดไปที่เหงือก
  • ตำแหน่งฟันเกิดการเปลี่ยนแปลง
  • เวลากัดฟัน ฟันจะไม่สบกัน
  • มีกลิ่นปาก และลมหายใจเหม็น

เหงือกสุุขภาพดี
เหงือกและฟันติดกันแน่น

โรคเหงือกอักเสบ
มีเชื้อโรค และแบคทีเรียที่เหงือก ทำให้เกิดการอักเสบ และติดเชื้อเป็นสาเหตุก่อให้เกิดเลือดออกตามไรฟันเวลาแปรงฟัน

โรคเยื้อหุ้มฟันอักเสบ
เชื้อโรคมีลักษณะแข็งตัวไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทำให้มีการก่อตัวของคราบหินปูน เหงือกเริ่มมีการเคลื่อนที่ออกจากตัวฟัน มีโพรงระหว่างตัวฟันกับเหงือก

โรคเหงือกขั้นรุนแรง
เหงือกมีลักษณะถอยร่นออกไปจากตัวฟันมากมีการทำลายไปถึงตัวกระดูกฟัน และเอ็นเหงือกฟันเริ่มโยก

การขูดหินปูน, การเกลารากฟัน และการรักษาโรคปริทันต์

การขูดหินปูน และการเกลารากฟัน คือการกำจัดแบคทีเรีย เชื้อโรค ก้อนหินปูน และการทำให้รากฟันบริเวณเหงือกสะอาด และเรียบขึ้น

ทำให้การจับกลุ่มกันของเชื้อโรคยากขึ้นในบริเวณนี้ และเป็นการปัองกันปัญหาโรคเหงือกที่อาจย้อนกลับมาใหม่

ศัลยกรรมตกแต่งเหงือก

ผู้ป่วยบางราย มีเหงือกเจริญเติบโตในส่วนหน้าของฟันมากกว่าปกติ ทำให้เห็นเหงือกมากเวลายิ้ม การทำศัลยกรรมตกแต่งเหงือก คือการผ่าตัดเหงือกส่วนน้อยออกไปทำให้เวลาิยิ้มฟันสวยขึ้น

ศัลยกรรมปลูกถ่ายเหงือก

การทำศัลยกรรมปลูกถ่ายเหงือก คือการนำชิ้นส่วนของเหงือกจากส่วนอื่นของ
ช่องปาก หรือเลื่อนเหงือกจากบริเวณใกล้เคียง มาปลูกในตำแหน่งใหม่ ใช้มากในกรณีเหงือกร่นอย่างรุนแรง

การทำศัลยกรรมเหงือก

การทำศัลยกรรมเหงือกคือ วิธีการที่อาศัยการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อเล็ก ๆ จากเพดานเหงือกหรือบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ยึดติดกันแน่น

ถ้าเหงือกเกิดอาการร่นและปล่อยทิ้งไว้ไม่ดูแล การร่นของเหงือกจะเพิ่มมากขึ้นโดยอาจจะสูญเสียกระดูกกรองรับฟันรวมไปด้วย และการร่นของเหงือกมีผลให้เกิดอาการเสียวฟันเวลาที่ทานอาหารร้อนและเย็น และยังทำให้เหงือกและฟันดูไม่สวยงาม และอาการเหงือกร่นอาจนำไปสู่ขั้นรุนแรงทำให้สูญเสียฟันได้

กลับไปด้านบน