ทันตกรรมประดิษฐ์ ที่ สไมล์ ซิกเนเจอร์ สยามสแควร์

งานทันตกรรมประดิษฐ์ เป็นศาสตร์ด้านหนึ่งของทันตกรรมสำหรับการฟื้นฟู และทดแทนฟัน อันได้แก่

ครอบฟัน

การครอบฟันจะกระทำเพื่อครอบคลุมตัวฟัน ในกรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวฟัน
ครอบฟันนั้นทำหน้าที่ประดุจฝาครอบที่ครอบคลุมตัวฟัน และช่วยยึดติดกับตัวฟัน
เพื่อป้องกันการผุกร่อนเสียหายมากขึ้น

ครอบฟันสามารถทำจากพอร์ซเลน โลหะผสมทอง หรือส่วนผลมของทั้งสองอย่าง
ที่ สไมล์ ซิกเนเจอร์สยามสแควร์ ให้บริการทั้งครอบฟันด้วยวัสดุผสมโลหะทอง และพอร์ซเลน
และครอบฟันเซรามิคทั้งชิ้น ได้แก่ IPS Empress, Cercon และ Procera crown.

สะพานฟัน

สะพานฟันนั้นจะกระทำขึ้นเพื่อทดแทนช่องว่างของฟันที่หายไป สะพานฟันแบบแรกเริ่ม
เป็นการเกาะเกี่ยวฟันที่อยู่ระหว่างสองด้านของฟันที่หายไป สะพานฟันสร้างขึ้นจาก
การครอบฟันหลายซี่ อันประกอบด้วยวัสดุครอบฟัน ได้แก่ พอร์ซเลน,
วัสดุโลหะผสมทอง หรือส่วนผสมของทั้งสองวัสดุ หรือสะพานฟันเซรามิกทั้งชิ้น

คานรองรับสะพานฟันนั้นสร้างจากสะพานที่รองรับโดยฟันด้านหนึ่ง หรือทั้งสองด้านของ
ฟันที่หายไป สะพานฟันแมรี่แลนด์ (maryland bridge) คือฟันที่สร้างขึ้นทดแทนฟันที่
หาบไปโดยยึดด้วยปีกที่เกี่ยวบนโคนฟันของฟันที่อยู่ทั้งสองด้าน

ฟันปลอม

ฟันปลอม คือ อุปกรณ์ถอดได้ที่ใช้ทดแทนช่องฟันของฟันหลายซี่
หากยังมีฟันเหลือหลายซี่ สามารถใช้ฟันปลอมบางส่วน (Partial Denture) ทดแทน
ช่องว่างที่เกิดขึ้นได้ โดยใช้ตะขอุยึดติดกับฟันที่มีอยู่
หากไม่มีฟันเหลือบนขากรรไกร สามารถใช้ฟันปลอมแบบทั้งปากเพื่อทดแทนการ
บดเคี้ยว ฟันปลอมที่รองรับด้วยรากฟันเทียมสามารถกระทำได้เพื่อ
การรักษา และการรองรับที่ดียิ่งขึ้น

การปลูกรากฟันเทียม

การปลูกรากฟันเทียม คือ การฝังเดือยโลหะเรียวขนาดใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ ลงบนกระดูกขากรรไกร เพื่อสามารถรองรับการยึดติดวัสดุทันตกรรมประดิษฐ์ (ครอบฟัน,สะพานฟันหรือ ฟันปลอม) ด้านบนเดือยโลหะนั้น

รากฟันเทียมทำหน้าที่คล้ายคลึงกับการมีรากฟันขึ้นมาทดแทน พร้อมด้วยครอบฟัน
ที่ครอบคลุมบนรากฟันนั้น โดยรากฟันเทียมนั้นยึดติดถาวรกับกระดูกขากรรไกร และสามารถมีอายุการใช้งานยาวนาน

กลับไปด้านบน