ค่ารักษาที่ สไมล์ ซิกเนเจอร์ สยามสแควร์

ราคามาตรฐานในการรักษา

ค่ารักษาที่ สไมล์ ซิกเนเจอร์ สยามสแควร์ เรามีนโยบายที่จะคิดค่ารักษาและค่าบริการทางทันตกรรมแก่คนไข้ทุกคนในราคาเดียวกัน

คลินิคของเราไม่มีนโยบายคิดค่าบริการดังต่อไปนี้ เช่น ค่าปรึกษา ค่าบัตรเครดิต ค่าการฆ่าเชื้อ ค่าอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม ค่ายาจะไม่รวมในการรักษาแต่จะคิดแยกต่างหากในกรณีมีการจ่ายยา

การนัดพบและการสอบถามสามารถนัดได้ผ่านอีเมล์ contact@smilesignature.com หรือโทรมาหาเราที่ +(66) 2 658 4500, +(66) 2 658 4774

ราคาจัดฟัน ทำฟัน

ทันตกรรมทั่วไป
บาท
การตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก การให้คำปรึกษา การและวางแผนการรักษา
ไม่คิดค่าบริการ
เอ็กซ์เรย์ฟิล์มใหญ่ Panoramic Film
500
เอ็กซ์เรย์ฟิล์มเล็ก Periapical Film
150
ขูดหินปูน
800-1000
อุดฟันทั่วไป อมัลกัม : ด้านแรก
400
อุดฟันทั่วไป : ด้านต่อไปคิดด้านละ
200
อุดฟันสีเหมือนฟัน : ด้านแรก
800
อุดฟันสีเหมือนฟัน : ด้านต่อไปคิดด้านละ
500
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
บาท
การปิดช่องว่างระหว่างฟัน (ต่อซี่)
1500-2000
ฟอกสีฟันด้วย zoom
9500
ฟอกสีฟันด้วย Pola
6000
ชุดฟอกสีฟันแบบทำที่บ้าน
6000
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิค : IPS Empress II
8000
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิค : IPS Empress Esthetics
8500-10000
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะธรรมดา
8000
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง (55%)
15000
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง (85%)
17000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น (ขึ้นอยู่กับชนิดของเซรามิก)
15200-16000
ทันตกรรมรากฟันเทียม
บาท
BioHorizon
60,000
Straumann SLA
70000
Straumann SLActive
70000
Straumann Bone Level
70000
Nobel Biocare : Replace Select
65000
Astra Tech
70000
All-on-4, All-on-6
กรุณาสอบถาม
ทันตกรรมการจัดฟัน
บาท
การจัดฟันแบบโลหะ
50000-60000
การจัดฟันแบบดามอน Damon Braces
70000-80000
การจัดฟันแบบจัดฟันแบบเซรามิกสีเหมือนฟัน
70000-80000
การจัดฟันแบบข้างบนจัดด้านใน-ข้างล่างแบบเซรามิคสีเหมือนฟัน
145000
การจัดฟันแบบบน-ล่างด้านใน
160000
การจัดฟันแบบใส invisalign
150000
เครื่องมือคงสภาพฟัน ( Retainer )
3000
ทันตกรรมฟันประดิษฐ์
บาท
ฟันปลอมฐานอะคริลิค : ราคาต่อฐาน
4000-5000
ฟันปลอมฐานอะคริลิค : ฟันปลอมแต่ละซี่
500
ฟันปลอมฐานโลหะ : ราคาต่อฐาน
12000-14000
ฟันปลอมฐานโลหะ : ฟันปลอมแต่ละซี่
500
ฟันปลอมทั้งปาก (ต่อขากรรไกร)
15000
ทันตกรรมรักษารากฟัน
บาท
การรักษารากฟัน : ฟันหน้า
4500-6000
การักษารากฟัน : ฟันกรามน้อย
6000-7500
การรักษารากฟัน : ฟันกราม
10000-12000
เดือยฟัน
3000-3500
เดือยฟันสำเร็จรูป
4000
สร้างตัวฟันเพื่อรองรับครอบฟัน
1000
ทันตกรรมรักษาปริทันต์
บาท
การขูดหินปูนใต้เหงือก
1500-2000
การเกลารากฟัน
200-300
การศัลยกรรมในช่องปาก
บาท
การถอนฟันธรรมดา(ต่อซี่)
1000
การผ่าตัดฟัน : แบบธรรมดา (ต่อซี่)
2000-4000
การผ่าตัดฟัน : แบบซับซ้อน (ต่อซี่)
3000-5000

* รายการดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กลับไปด้านบน ติดต่อเรา