ครอบฟันและสะพานฟัน Cercon ที่ สไมล์ ซิกเนเจอร์ สยามสแควร์

สำหรับครอบฟันพอร์ซเลนเสริมโลหะ หรือ ครอบฟัน PFM โครงสร้างงานครอบฟันถูกสร้างขึ้นจากโลหะ จากนั้นจึงครอบอีกชั้นด้วยพอร์ซเลน(เซรามิก) และด้วยนวัตกรรมใหม่ของวัสดุครอบฟันเซรามิคทั้งหมดและด้วยคุณภาพเปี่ยมประสิทธิภาพอันสูงขึ้นอีกระดับคนไข้จึงมีตัวเลือกในการรับบริการครอบฟันเซรามิคทั้งชิ้นฟันโดยไม่ต้องมีโลหะในครอบฟันเลย

Cercon Zirconia เป็นนวัตกรรมระบบการครอบฟันและสะพานฟันที่ปราศจากวัสดุโลหะ โดยมีความสมเร็จของการให้บริการ ณ ศูนย์ทันตกรรมจากผู้รับบริการครอบฟันและสะพานฟัน Cercon Zirconia มากกว่า 9 ปี วัสดุ Cercon นั้นโปร่งแสง เข้ากับสภาพทางกายภาพได้ดี และเป็นหนึ่งในวัสดุครอบฟันและสะพานฟันที่แข็งแรงและทนทานมากที่สุด ครอบฟันและสะพานฟัน Cercon จึงมีประวัติการให้บริการครอบฟัน และสะพานฟันที่ยาวนาน

อัตราการให้บริการการทำครอบฟันและสะพานฟัน ที่ สไมล์ ซิกเนเจอร์ สยามสแควร์ นั้นเป็นอัตราการให้บริการมาตรฐานราคาสุทธิโดยปราศจากค่าให้บริการคำปรึกษา ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต หรือค่าทำให้ปลอดเชื้อ อัตราค่าบริการที่ต่างแต่งกันในตารางขึ้นอยู่กับขนาดของฟัน และวัสดุที่ใช้ในการทำทางห้องปฎิบัติการ คนไข้สามารถสอบถามค่ารักษาเป็นรายๆโดยเฉพาะ ก่อนการรักษาทุกครั้ง

ราคาครอบฟัน สะพานฟัน
ครอบฟัน
บาท
ครอบฟัน: พอร์ซเลนผสมโลหะอัลลอย มาตรฐาน
8000
ครอบฟัน: พอร์ซเลนผสมโลหะอัลลอย ทอง 50 %
11000-15000
ครอบฟัน: พอร์ซเลนผสมโลหะอัลลอย ทองสูงกว่า 50%
17000
ครอบฟัน: Cercon เซรามิคล้วน
15200-16000
สะพานฟัน
บาท
สะพานฟัน (3 ซี่): พอร์ซเลนผสมโลหะอัลลอย
24000
สะพานฟัน (3 ซี่): พอร์ซเลนผสมโลหะอัลลอย ทอง 50%
33000-45000
สะพานฟัน (3 ซี่): พอร์ซเลนผสมโลหะอัลลอย ทองสูงกว่า 50%
51000

สะพานฟัน (3 ซี่): เซรามิคล้วน

45600-48000

* รายการดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สามารถทำการนัดหมายและสอบถามอัตราค่าบริการได้ที่ :

  • อีเมล์ : contact@smilesignature.com
  • โทร : +(66) 2 658 4500, +(66) 2 658 4774
กลับไปหน้าแรก