มาตรฐานการปลอดเชื้อที่ สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขา สยามสแควร์

คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขา สยามสแควร์ เห็นความสำคัญของการทำให้ปลอดเชื้อของเครื่องมือทางทันตกรรม ด้วยหลักเกณฑ์ นโยบาย การควบคุม มาตรฐานและอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ทุกคน

นโยบายและการควบคุมการทำให้ปลอดเชื้อ

สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขา สยามสแควร์ เราให้ความสำคัญของมาตรฐานสุขอนามัยสูงสุด ศูนย์ทันตกรรมของเรา ให้บรรยากาศการรักษาทันตกรรมด้วยบรรยากาศที่ ปลอดภัย สะอาด และปลอดความเสี่ยง ในการติดเชื้อใด ๆ ต่อคนไข้แต่ละและทุก ๆ ราย

ความปลอดภัยของคนไข้

เพื่อป้องกันคนไข้ของเรา พนักงานและผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ของเราสวมผ้าปิดปาก ถุงมือ และแว่นตา อุปกรณ์และ เครื่องมือทุกชิ้นได้รับการทำความสะอาดและทำให้ปลอดเชื้อหลังการให้บริการคนไข้แต่ละราย ศูนย์ทันตกรรมของเราเลือกใช้วัสดุที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อย้ำความมั่นใจในความปลอดภัย ทุกพื้นผิวจะได้รับการทำให้ปลอดเชื้อ หลังจากการให้บริการคนไข้แต่ละรายเสร็จสิ้น

การทำให้เครื่องมือปลอดเชื้อ

เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ทุกชิ้นจะได้รับการรักษาและทำให้ปลอดเชื้อตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยเครื่องทำให้ปลอดเชื้อที่ได้รับมาตรฐาน

เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ทางทันตกรรมของเราได้รับการจัดเก็บและปิดผนึกด้วยเครื่องปิดผนึกอัตโนมัตและทำให้ปลอดเชื้อด้วยเครื่องทำให้ปลอดเชื้อ Autoclave สำหรับคนไข้แต่ละรายอุปกรณ์ที่ใช้มือจับแต่ละชิ้นได้รับการบันทึกวันที่ที่ได้รับการทำให้ปลอดเชื้อที่เน้นมาตรฐานการทำให้ปลอดเชื้อเป็นหลักสำคัญ

คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขา สยามสแควร์ ใช้เครื่องทำให้ปลอดเชื้อที่ล้ำสมัยเพื่อวัตถุประสงค์ และเครื่องมือที่แตกต่างกันดังนี้ :

  • เครื่อง อบฆ่าเชี้อ สูญญากาศ ใช้สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์
  • เครื่อง อบฆ่าเชื้อ ออกแบบเฉพาะสำหรับเครื่องมือและหัวกรอฟัน
  • เครื่องบำรุงรักษาหัวกรอฟัน
  • หลอดดูดน้ำลาย (Suction) แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
  • เครื่องปิดผนึกอัตโนมัติและคลังจัดเก็บอุปกรณ์ทำให้ปลอดเชื้อ
  • น้ำยาฆ่าเชื้อพร้อมระบบควบคุมการติดเชื้อ อุปกรณืทันตกรรม
  • น้ำยาฆ่าเชื้อในระบบเครี่องทำฟันทุกวัน
กลับไปด้านบน