เทคโนโลยีทางด้านทันตกรรมที่ สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขา สยามสแควร์

คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขา สยามสแควร์ เพียบพร้อมด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ด้านทันตกรรมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับบริการ การวิเคราะห์และวินิจฉัยโรคทางทันตกรรม ความสะดวกสบายในการรักษา และความปลอดภัยสูงสุดในการรับบริการ

เครื่องเอ็กซ์เรย์

 • สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขา สยามสแควร์ ใช้เครื่องถ่ายภาพเอ็กซเรย์แบบนอกช่องปากทั่วทั้งปาก และแบบด้านข้างศีรษะ ซึ่งใช้ในทันตกรรมปลูกรากฟันเทียม ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมจัดฟัน ดัดฟัน และการรักษาทางทันตกรรมช่องปากที่ซับซ้อน รวมถึงการวางแผนการรักษาที่ถูกต้อง
 • เป็นเครื่องมือถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์ที่ได้รับการออกแบบสำหรับการให้บริการทันตกรรมระดับมืออาชีพ ที่ใช้ทั้งในก่อน และหลังการรับการตรวจวินิจฉัยโรค และการรับการรักษาที่สามารถให้มุมมองภาพถ่ายแบบรังสีในมุมกว้าง
 • เครื่องถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์ภายในช่องปากที่สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขา สยามสแควร์ช่วยให้ได้รับภาพถ่ายเอ็กซ์เรย์ในช่องปากเพื่อการวินิจฉัยที่ฉับไวและแม่นยำ เฉพาะที่
 • สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขา สยามสแควร์มีกระบวนการล้างฟิล์มที่ได้มาตรฐานและรวดเร็ว โดยเครื่องล้างฟิลม์อัตโนมัติ จึงสามารถ ได้รับการวินิจฉัยที่แม่นยำ

เครื่องมือทำให้ปลอดเชื้อ

 • บางกอก เดนทัล โฮม ใช้เครื่องอบฆ่าเชื้อ สำหรับทำให้อุปกรณ์ทันตกรรม ทั้งหมดสะอาด และปลอดเชื้อเครื่องทำให้ปลอดเชื้อนี้ใช้ไอน้ำความร้อนสูง ในการทำให้อุปกรณ์ และเครื่องมือทันตกรรมปลอดเชื้อ เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และสปอร์หมดสภาพ
 • เครื่องมือ และอุปกรณ์บำรุงรักษาอุปกรณ์ทางทันตกรรม ใช้ในการทำความสะอาด บำรุงรักษา และหล่อลื่นอุปกรณ์ และเครื่องมือ รวมทั้งเครื่องเป่าลมที่จำเป็นต่อการรักษาทันตกรรม เพื่อความปลอดภัย ของคนไข้
 • เครื่องดูดของเหลวความแรงสูง เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการทันตกรรมเพื่อมาตรฐานด้านสุขอนามัย และการป้องกันการติดเชื้อของคนไข้บางกอก เดนทัล โฮม ใชเครื่องดูดของเหลวความแรงสูง ที่นำเข้าจากประเทศเยอรมันนี มีพลังมอเตอร์ ที่ได้รับการออกแบบ ในการดูดอย่างต่อเนื่อง ในการกำจัดวัตถุทั้งที่เป็นของเหลว และของแข็งในช่องปากได้อย่างฉับไว
 • เครื่องปิดผนึกด้วยความร้อนอัตโนมัติ คลังเก็บอุปกรณ์ และอุปกรณ์ที่ผ่านการทำให้ปลอดเชื้อก่อนทำให้ปลอดเชื้อด้วยเครื่องทำให้ปลอดเชื้อ สามารถอ้างอิง และตรวจสอบได้
 • บางกอก เดนทัล โฮม ใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือทันตกรรมที่มีระบบควบคุมการติดเชื้อ เพื่อความปลอดภัย และสุขอนามัยของคนไข้

เก้าอี้ทันตกรรม

 • เตียงทันตกรรมของสไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขา สยามสแควร์ใช้เตียงคุณภาพของ J Morita Corporation ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการออกแบบตามหลับสรรีะลุมบาร์ ลอร์โดซิส เพื่อลดระดับความเครียดของคนไข้

 • เตียงทันตกรรมยังประกอบไปด้วยอุปกรณ์บำรุงรักษาสุขอนามัยเบาะนั่งกลางที่ประกอบเป็นชิ้นเดียวได้เสริมความสะอาด และพัฒนาเพื่อความปลอดภัยทางกายภาพของศูนย์ทันตกรรม เตียงทันตกรรมติดตั้งกระโถนที่สามารถถอดแยกชิ้นส่วนได้และเป็นเซรามิคเคลือบที่ป้องกันสิ่งตกค้างยึดติด

เทคโนโลยีการปลูกรากฟันเทียม

 • สไมล์ ซิกเนเจอร์ สยามสแควร์ มีระบบปลูกรากฟันเทียมระดับแนวหน้าเช่น Straumann และNobel Biocare
 • สไมล์ ซิกเนเจอร์ สยามสแควร์ ได้รับสิทธิ์จาก NoBel Biocare ในการใช้ชุดศัลยกรรมการปลูกรากฟันเทียม OsseoCare (OsseoCare Implant Surgical Set)
กลับไปด้านบน