ทันตกรรมเพื่อความงาม ที่ สไมล์ ซิกเนเจอร์ สยามสแควร์

ทันตกรรมตกแต่ง เป็นการปรับแต่งรอยยิ้มของคุณให้ยิ้มสวย และมั่นใจขึ้น ทันตกรรมแขนงนี้เป็นการรวมการรักษาทางทันตกรรมหลากหลายสาขา่พื่อผลลัพย์ที่พึงพอใจของผู้ป่วย

รายละเอียดข้างล่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำทันตกรรมเพื่อความงามที่ สไมล์ ซิกเนเจอร์สยามสแควร์ :

การฟอกฟันขาว

ประเภทของการฟอกสีฟัน :

  1. การฟอกสีฟันแบบ Zoom
  2. การฟอกสีฟันแบบ Pola
  3. การฟอกสีฟันเองที่บ้าน

การฟอกสีฟันที่คลีนิคโดยทันตแพทย์ผู้นาญ ใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงตัวอย่างเช่น การฟอกสีฟันแบบ Zoom และการฟอกสีฟันแบบ Cool Linght สามารถทำให้ฟันมีสีสว่างขึ้นเป็นธรรมชาติ แต่ระดับของสีฟันจะขึ้นอยู่กับคราบที่ติดอยู่ที่ฟัน

การเคลือบผิวฟันแบบเซรามิก

การเคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิกแบบ Porcelain Veneer สีเหมืนฟันนั้น เป็นการติดแผ่นเซรามิกที่มีความบาง และใสบริเวณผิวด้านหน้าของฟัน เพื่อแก้ไขปัญหาความผิดปกติของตัวฟัน และการเรียงตัวของฟัน การเคลือบผิวฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันนั้นทำให้รอยยิ้มของคุณดูดีขึ้น สามารถปกปิดสีฟันที่ผิดปกติหรือไม่สวยได้ เช่น ฟันสีเทาจากยาปฎิชีวนะ

การเคลือบฟันแบบวัสดุเรซิ่น Composite Veneer

การเคลือบฟันแบบ Composite มีการทำเหมือนกับการเคลือบสีฟันแบบ Porcelain โดยวัสดุ Composite สามารถเชี่ยมเข้าไปติดกับฟันได้เลยทันที การเคลือบฟันแบบ Composite ช่วยในการรักษาฟันที่หักข้างหน้าหรือสีฟันที่ผิดปกติ หรือไม่สวยได้เหมือนกับการเคลือบฟันแบบ Porcelain แต่ความคงทนน้อยกว่าแบบ Porcelain หรือ Ceramic Veneer

การปิดช่องว่างระหว่างฟัน

การปิดช่องว่างตรงกลางระหว่างฟันทั้งสองซี่ โดยใช้ :

  1. การเติมฟันโดยใช้วัสดุเรซิ่น composite Veneers
  2. การเคลือบฟันแบบ porcelain veneers
  3. การครอบฟันแบบ porcelain crowns
  4. การจัดฟัน

การเปลื่ยนวัสดุอุดฟัน

การอุดฟันแบบอมัลกัมที่มีสีเทาเงินในปัจจุบันนี้ได้มีการนำการอุดฟันแบบสีเหมือนฟันมาใช้แทนที่ เนื่องจากในวัสดุอมัลกัมมีสารของธาตุปรอทผสมอยู่ นอกจากนั้นการทำการอุดฟันสีเหมือนฟันยังมีความสวยงามมากกว่าอีกด้วย

กลับไปด้านบน