การรักษารากฟัน ที่ สไมล์ ซิกเนเจอร์ สยามสแควร์

การรักษารากฟัน คือการช่วยกำจัดการติดเชื้อในโพรงประสาทฟัน รวมทั้งการติดเชื้อปลายรากฟันด้วย

ภายในรากฟันมีโพรงประสาทฟันอยู่ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อเยื้อ เส้นประสาท เส้นเลือด และเซลล์อื่นๆ การรักษารากฟันเป็นวิธีการทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดเนื้อเยื้อ เซลล์ เส้นเลือดภายในรากฟัน จากนั้นพื้นที่บริเวณโพรงฟันจะถูกทำความสะอาด กรอให้เข้ารูป และอุดรากฟันด้วยว้สดุอุดคลองรากฟัน

หลังจากการรักษารากฟัน ฟันจะไม่มีชีวิตและไม่เจ็บปวดอีกต่อไป เพราะเนื้อเยื้อเส้นประสาทที่ติดเชื้อ ได้ถูกกำจัดออกไปแล้ว