การศัลยกรรมในช่องปาก ที่ สไมล์ ซิกเนเจอร์ สยามสแควร์

การศัลยกรรมในช่องปาก และขากรรไกร คือการแก้ไขปัญหา โรค หรืออาการบาดเจ็บ และความบกพร่องที่เกิดขึ้นที่ศีรษะ ใบหน้า และขากรรไกร รวมถึงเนื้อเยื่ออ่อน และเนื้อเยื่อแข็งในช่องปาก และขากรรไกร

การถอนฟัน

การถอนฟันนั้นอาจจะเป็น 1 ซี่ หรือมากกว่านั้น สาเหตุการถอนฟันมาจากเหตุผลหลายประการ รวมถึงปัญหาจากโรคปริทันต์ ฟันผุ ฟันแตกมาก ฟันเบียดตัวกันมากไปหรือการที่ช่องปากมีเนื้อที่ไม่พอต่อการขึ้นของฟันคุด

การผ่าฟันคุด

การผ่าฟันคุดโดยมากมักจะเป็นซี่ในสุดซึ่งก่อให้เกิดหลายๆปัญหากรณีที่ฟันคุดไม่ก่อให้เกิดปัญหา การถอนฟันคุดก็ไม่จำเป็น แต่อย่างไรก็ตามหากเนื้อที่ในช่องปากไม่พอต่อการขึ้นของฟันคุด ซึ่งฟันคุดอาจไปกระทบกับฟันซี่ใกล้เคียงก่อให้เกิดอาการเ็จ็บ บวม หรือติดเชื้อ ดังนั้นการถอนฟันคุดจะช่วยบรรเทาอาการได้

การผ่าตัดขากรรไกร

การผ่าตัดขากรรมไกร คือการแก้ไขสภาพขากรรไกรให้ถูกต้องโดยให้ขากรรไกรนั้นสัมพันธ์กับโครงสร้างของใบหน้า หรืออาจเป็นการช่วยแก้ไขร่วมกับการจัดฟัน

ในกรณีการจัดฟันเพียงอย่างเดียวแก้ปัญหาโครงสร้างของขากรรไกรไม่ได้การศัลยกรรมในช่องปาก และขากรรไกรจึงเป็นทางเลือกของผู้ป่วยการผ่าตัดขากรรไกรมักจะจำเป็นหลังจากการแก้ไขสภาพปากแหว่งเพดานโหว่

กลับไปด้านบน